2ο δημοτικό σχολείο Τυρνάβου
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για την πρώτη τάξη του δημοτικού.
ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Ν. Γλώσσα
Καθημερινά φύλλα εργασιών σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου.
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση των γραμ. φαινομένων
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Επαναληπτικές online ασκήσεις γλώσσας με το Hot Potatoes
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις online με θέμα την αλφαβητική σειρά των λέξεων
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Κι άλλες ασκήσεις online με θέμα την αλφαβητική σειρά των λέξεων
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Άσκηση σχηματισμού προτάσεων online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Άσκηση με αντίθετες λέξεις (αρχείο Power Point)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   
Μαθηματικά
Καθημερινά φύλλα εργασιών σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με προσθέσεις (πρόγραμμα hot potatoes)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με αφαιρέσεις (πρόγραμμα hot potatoes)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με αφαιρέσεις ως το πέντε
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις ως το οχτώ
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με πολλαπλασιασμούς
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με πολλαπλασιασμούς (αρχείο Zip)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Επανάληψη αριθμητικής (αρχείο Zip)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Οι αριθμοί ως το δέκα (αρχείο RaR)  
   
Εμείς και ο Κόσμος
Ασκήσεις με τα είδη των φυτών
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις με φυτά
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις επανάληψης
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   
   
   
   
   
 
 
Επιστροφή στην αρχική σελίδα