Γραμματική πρώτης δημοτικού
Αλφαβητική σειρά λέξεων

Βάλε τις παρακάτω λέξεις σε αλφαβητική σειρά μεταφέροντάς τες μια μια στην γραμμή με το ποντίκι.