ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΟΚΤΩ

Δημιουργία: Μόκιας Γιάννης

7 + 1 =
8
7
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 4 =
3
4
Βρες τη σωστή απάντηση.
2 + 6 =
7
8
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 1 =
6
7
Βρες τη σωστή απάντηση.
5 + 3 =
8
9
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 3 =
6
5
Βρες τη σωστή απάντηση.
4 + 4 =
8
7
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 5 =
6
3
Βρες τη σωστή απάντηση.
6 + 2 =
7
8
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 7 =
1
2
Βρες τη σωστή απάντηση.
1 + 7 =
9
8
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 1 =
6
7
Βρες τη σωστή απάντηση.
3 + 5 =
7
8
Βρες τη σωστή απάντηση.
8 - 8 =
8
0
Βρες τη σωστή απάντηση.