Τα πρόσωπα στα ρήματα (ποιος;)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αντιστοίχισε τις λέξεις που ταιριάζουν