Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.
Άσκηση γραμματικής για την πρώτη δημοτικού.

Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά. Μόλις τελειώσεις πάτησε το κουμπί "Έλεγχος".
Αν δυσκολευτείς, πάτησε στη "Βοήθεια".
Πάτησε "Ξανά" για να δοκιμάσεις από την αρχή.