2ο δημοτικό σχολείο Τυρνάβου
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για την πέμπτη τάξη του δημοτικού.
ΤΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ν. Γλώσσα
Ασκήσεις επανάληψης για τη γλώσσα online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Φύλλα εργασιών για τη γλώσσα (word)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκηση σχηματισμού του αορίστου online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   
   

 

Μαθηματικά

Φύλλα εργασιών για τα Μαθηματικά (word)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   
   
   

 

Ιστορία

Ασκήσεις κεφαλαίων 1-14 του βιβλίου της ιστορίας online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Φύλλα εργασιών για την Ιστορία (word)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ιστορικά σταυρόλεξα (online)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   

 

Γεωγραφία

Φύλλα εργασιών για τη Γεωγραφία (word)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις επανάληψης για τη Γεωγραφία online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
   
   

 

Φυσική

Φύλλα εργασιών για τη Φυσική (word)
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Ασκήσεις επανάληψης για τη Φυσική online
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Επανάληψη στα φυτά
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Επανάληψη στα ζώα
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
Επανάληψη στο πεπτικό σύστημα
δάσκαλος Μόκιας Γιάννης
 
 
Επιστροφή στην αρχική σελίδα