ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

ΤΑ ΖΩΑ
Συντάκτης:Μόκιας Γιάννης

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση.

 
 1. Τα ζώα που έχουν σπονδυλική στήλη λέγονται

  1.   ασπόνδυλα
  2.   σπονδυλωτά
 2. Το σύνολο των ζώων ενός τόπου αποτελεί την

  1.   πανίδα του τόπου
  2.   χλωρίδα του τόπου
 3. Η Ελλάδα είναι μια χώρα

  1. με φτωχή πανίδα
  2. με πλούσια πανίδα
 4. Η σουπιά είναι ζώο

  1.   ασπόνδυλο
  2.   σπονδυλωτό
 5. Ο κάβουρας είναι ζώο

  1. ασπόνδυλο
  2. σπονδυλωτό
 6. Το ελάφι και ο λύκος είναι ζώα

  1.   ασπόνδυλα
  2.   σπονδυλωτά
 7. Είναι ζώα με μακρουλό και μαλακό σώμα, χωρίς πόδια και ζουν στο νερό ή στο έδαφος.

  1. μαλάκια
  2. εχινόδερμα
 8. Ο σκορπιός ανήκει στα

  1.   αρθρόποδα
  2.   εχινόδερμα
 9. Το στρείδι ανήκει στα

  1. εχινόδερμα
  2. μαλάκια
 10. Το χταπόδι ανήκει στα

  1.   αρθρόποδα
  2.   μαλάκια
 11. Το ελάφι ανήκει στα

  1. σπονδυλωτά
  2. ασπόνδυλα
 12. Ο αχινός είναι

  1.   εχινόδερμο
  2.   μαλάκιο
 13. Η μέλισσα είναι

  1. μαλάκιο
  2. αρθρόποδο
 14. Τα αμφίβια είναι ζώα

  1.   σπονδυλωτά
  2.   ασπόνδυλα
 15. Οι σκώληκες είναι ζώα

  1. σπονδυλωτά
  2. ασπόνδυλα
 16. Τα ψάρια είναι ζώα

  1.   σπονδυλωτά
  2.   ασπόνδυλα
 17. Τα αρθρόποδα είναι ζώα

  1. σπονδυλωτά
  2. ασπόνδυλα
 18. Τα πτηνά είναι ζώα

  1.   σπονδυλωτά
  2.   ασπόνδυλα
 19. Τα θηλαστικά είναι ζώα

  1. σπονδυλωτά
  2. ασπόνδυλα
 20. Ο αετός ανήκει στα

  1.   αμφίβια
  2.   πτηνά
  3.   θηλαστικά
  4.   ερπετά
 21. Το πρόβατο είναι ζώο

  1. φυτοφάγο
  2. σαρκοφάγο
  3. παμφάγο
 22. Το γουρούνι είναι ζώο

  1.   σαρκοφάγο
  2.   παμφάγο
  3.   φυτοφάγο
 23. Η αλεπού είναι ζώο

  1. σαρκοφάγο
  2. φυτοφάγο
  3. παμφάγο
 24. Το τσακάλι είναι ζώο

  1.   σαρκοφάγο
  2.   φυτοφάγο
  3.   παμφάγο
 25. Η αρκούδα είναι ζώο

  1. φυτοφάγο
  2. σαρκοφάγο
  3. παμφάγο
 26. Η τίγρης γεννάει

  1.   τελείως ανεπτυγμένα μικρά
  2.   μικρά που δεν έχουν αναπτυχθεί τελείως
  3.   αβγά
 27. Ο ορνιθόρυγχος γεννάει

  1. τελείως ανεπτυγμένα μικρά
  2. μικρά που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως
  3. αβγά
 28. Ο πίθηκος γεννάει

  1.   μικρά τελείως ανεπτυγμένα
  2.   μικρά που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως
  3.   αβγά
 29. Ο σκίουρος ανήκει στα

  1. τρωκτικά
  2. οπλωτά
  3. κητώδη
  4. σαρκοφάγα
 30. Η νυχτερίδα ανήκει στα

  1.   τρωκτικά
  2.   οπλωτά
  3.   χειρόπτερα
  4.   πρωτεύοντα
 31. Η φάλαινα ανήκει στα

  1. χειρόπτερα
  2. κητώδη
  3. οπλωτά
  4. τρωκτικά
 32. Το λιοντάρι ανήκει στα

  1. τρωκτικά
  2. κητώδη
  3. σαρκοφάγα
  4. οπλωτά
 33. Ο πίθηκος ανήκει στα

  1.   κητώδη
  2.   οπλωτά
  3.   τρωκτικά
  4.   πρωτεύοντα
  5.   προβοσκιδωτά
  6.   χειρόπτερα