ιστορικό σταυρόλεξο

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1           2            
               3      
               4      
 5                    
                   
    6                 
                   
   7      8              
                   
                   
  9                   
                   
10                     
                   
11                     
                   

Οριζόντια

1. Ο πολιτισμός αυτός πήρε στοιχεία από τους Έλληνες και από τους Ρωμαίους.
4. Η πρωτεύουσα των Ρωμαίων.
5. Γήπεδο για αρματοδρομίες και γιορτές.
6. Το πολίτευμα στο οποίο αποφασίζουν οι πολλοί.
8. Ονομάστηκε Αύγουστος.
9. Αμφιθέατρο για μονομαχίες.
10. Η γλώσσα των Ρωμαίων.
11. Σ' αυτή οι Ρωμαίοι ξεπέρασαν τους Έλληνες.

Κάθετα

2. Έτσι ονομάστηκε το πολότευμα του Οκταβιανού.
3. Είδος παρέλασης με λάφυρα και αιχμαλώτους.
7. Έτσι λέγεται αυτός που μελετά τα γεγονότα του παρελθόντος.