2ο δημοτικό σχολείο Τυρνάβου
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για όλες τις τάξεις του δημοτικού.Οι ασκήσες αυτές μπορούν να δουλευτούν από τα παιδιά online ατομικά ή ομαδικά σε δίκτυο υπολογιστών.
Εργασίες ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργασίες ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργασίες ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργασίες ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργασίες ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργασίες ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ