Το Βυζάντιο και οι γειτονικοί λαοί

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1         2     
          
  3          
          
   4         
   5         
          
          
          
  6          
          
7       8       
          
          
   9         
          
    10        
          
          
11            

Οριζόντια

1. Ανακάλυψε το υγρό πυρ.
3. Νίκησε τους Βουλγάρους στον Σπερχειό ποταμό.
5. Γειτονικός λαός του Βυζαντίου στα βόρεια σύνορα.
6. Γειτονικός λαός του Βυζαντίου στα ανατολικά σύνορα.
7. Βούλγαρος βασιλιάς που βαπτίστηκε χριστιανός.
9. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου που ζήτησε βοήθεια από τους Ρώσους.
10. Ιδρυτής της δυναστείας των Ισαύρων.
11. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου που νίκησε τους Ρώσους.

Κάθετα

1. Δίδαξε το χριστιανισμό στους Σλάβους και δημιούργησε το σλαβικό αλφάβητο.
2. Βούλγαρος βασιλιάς που έφτασε ως τη Θράκη.
4. Ο αυτοκράτορας που οριστικά νίκησε τους Βουλγάρους.
8. Πήρε πίσω τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες.