Δικτυακός τόπος του 2ου δημοτικού σχολείου Τυρνάβου

mail@2dim-tyrnav.lar.sch.gr
Ο τόπος μας
2ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου Στρατηγού Λιμπρίτη 2, Τύρναβος 40100
Το 2ο δημοτικό σχολείο Τυρνάβου ιδρύθηκε με την ονομασία "Σχολή θηλέων" γνωστό ακόμη και σήμερα ως Παρθεναγωγείο από τον αείμνηστο Δημήτριο Χατζηαντωνίου του Ζήση. Το έτος ίδρυσής του δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο.Το σημερινό διδακτήριο χτίστηκε το έτος 1865 με έξοδα του Δημητρίου Χατζηαντωνίου. Το έτος 1881 λειτούργησε ως Μονοτάξιος Σχολή Θηλέων και πιθανόν ως οικοτροφείο. Τα έξοδα της λειτουργίας της σχολής αντιμετωπίζονταν απο τον ίδιο τον δωρητή.Πράγματι σε μια διαθήκη που συντάχτηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
με αριθμό 726/6-4-1871, ο Δημήτριος Χατζηαντωνίου εκληροδότησε προς το Σχολείο(Παρθεναγωγείο Τυρνάβου) δύο χιλιάδες οθωμανικές λίρες. Περισσότερα....
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Εργαστήριο υπολογιστών
Το σχολείο μας εξοπλίστηκε με νέους Η/Υ από το πρόγραμμα " Κοινωνία της Πληροφορίας". Έτσι συνολικά οι Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου ανέρχονται πλέον στους έξι. Οι Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσου του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές και για συλλογή πληροφοριών και γνώσεων από τον παγκόσμιο ιστό.
Ομιλία του Σχολικού Συμβούλου στους γονείς

Μετά την επίδοση της βαθμολογίας Α' τριμήνου 2005 στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ακολούθησε ομιλία του Σχολικού Συμβούλου κου Τσιάκα Αδαμάντιου με θέμα: "Σχολείο και οικογένεια - παράγοντες αγωγής - προϋποθέσεις συνεργασίας". Την ομιλία παρακολούθησε το σύνολο σχεδόν των γονέων με μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά την ομιλία δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να δεχτούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις από τον κο Σχολικό Σύμβουλο.Φωτογραφίες από την εκδήλωση


Σχέδια εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης
Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης ζώνης οι τάξεις του σχολείου μας ασχολήθηκαν με επίκαιρα θέματα στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης. Περισσότερα...

Ανακύκλωση μπαταριών
Το σχολείο μας σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών συσκευών (Α.Φ.Η.Σ) εφάρμοσε πρόγραμμα συγκέντρωσης κα ανακύκλωσης μπαταριών φορητών ηλεκτρικών συσκευών.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Κατασκευή - συντήρηση και επιμέλεια ιστοσελίδας Μόκιας Γιάννης / ©2004-2006 Μόκιας Γιάννης